Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Alblasserdam, 22-10-2021

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de 57ste Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 19 november a.s.

Agenda 57 ste Ledenvergadering op 19 november 2021

 

 • Opening door de voorzitter
 • Ingekomen stukken
 • Notulen 56ste ledenvergadering 22-11-2019
 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascommissie dhr Arie den Boer en dhr Gert van Doorn
 • Benoeming nieuw lid naast dhr Gert van Doorn
 • Vaststellen van de contributie 2021-2022
 • Ritten verenigingsjaar 2021-2022:

 

Termijn bestuursleden

 

Dirk Meerkerk                                                                 1-1-2018              2017      2021

Annelies Smit    Secretaris/penningmeester        1-1-2015              2014      2022

Jan van Asperen                                                              1-1-2013              2012      2024

 

Dirk Meerkerk is aftredend en herkiesbaar

(Tegen)kandidaten kunnen worden gesteld door tenminste 10 leden door middel

van een schriftelijk bericht aan de secretaris, welk bericht uiterlijk één week

voor de datum van genoemde vergadering door haar moet zijn ontvangen.

(Artikel 20 van Statuten Arresleeclub “Glijen en Rijen” )

 

 • Verslag van de ritten van 2019-2020/2020-2021
 • Mededelingen
 • Rondvraag

Sluiting

 

 

Aanvang: 

20.00 uur. (Zaal open vanaf 19.30 uur)

 

Locatie:

Fam Brouwer

Kweldamweg 9

2973 LA Molenaarsgraaf

 

 

Voor de koffie wordt gezorgd, u krijgt 1 consumptiebon per persoon voor een drankje. Voor de rest consumpties tegen contante betaling, het liefst met klein (gepast) geld

 

Graag willen we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, vandaar dat we u dit keer vragen om even op te geven als u komt en met hoeveel personen. Dit omdat het geen horeca gelegenheid is en we zelf de boodschappen moeten inkopen. Dit kan bij Annelies (06-30807848) of reageren op deze email.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Glijen en Rijen,