Via deze link komt u bij de foto’s van het ringsteken op de St Jacobus paardenmarkt

https://glijenenrijen.pixieset.com/ringstekenstjacobuspaardenmarkt/